Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia
Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia Mode Black & White, Headphones, Marshall Headphones, ASH Asia
1,490.00 2,490.00

หูฟังรุ่น Mode ของ Marshall นำเสนอเสียงอลังการในรูปลักษณ์ที่เล็กจิ๋ว ไดรฟ์เวอร์ปรับแต่งพิเศษให้เสียงเอ๊าท์พุทระดับสูงโดยเพี้ยนน้อยที่สุด และการออกแบบแบบอินเอียร์จะแน่นอยู่ในหูของคุณ ขณะที่ยังรู้สึกพอดีและสบาย

ฟังเพลงโปรดของคุณด้วยความเพี้ยนที่ลดลง และความทนทานที่มากขึ้น จากวัสดุทำสายที่ปรับปรุงใหม่ และหัวปลั๊กแบบตัวแอล ขณะที่การออกแบบไมโครโฟนให้เล็กลงและแยกไปอยู่จุดอื่นช่วยลดเสียงแตก

รีโมทพร้อมตัวหนีบลวดแบบใหม่ ทำให้คุณหนีบหูฟังติดเสื้อยืดได้ง่ายๆ กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายโทรเข้าหรือวางสาย รวมทั้งเล่นและหยุดเพลง กดสองครั้งเพื่อเร่งความเร็ว และสามครั้งเพื่อกรอกลับ